“გალფ ავიაცია” უკვე საქართველოშია

80 წლიანი ისტორიის და გამოცდილების მქონე ბრენდი – გალფ ავიაცია – ემსახურება თვითმფრინავებს ავიასაწვავით საქართველოს აეროპორტებში.

გალფ ავიაციის საწვავის ხარისხის და მომსახურების კონტროლის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტები გახლდათ ის ძლიერი პლატფორმა, რომელმაც განაპირობა ამ ბრენდის შემოსვლა საქართველოს ბაზარზე.

გალფ ავიაციის დაფუძნება საქართველოში არის, ერთის მხრივ, გაერთიანებულ სამეფოში ბრენდის 80-წლიანი ინსტორიისა და იქაური მომხმარებლის უპირობო ნდობისა, და, მეორე მხრივ, საქართველოში ავიასაწვავით მომსახურების 11-წლიანი გამოცდილების სინერგიის შედეგი.