ლაბორატორია

კომპანიის საწვავის საგამოცდო ლაბორატორიაში ინვენტარი განახლდა უახლესი ფრაქციული შემადგენლობის განმსაზღვრელი აპარატით…

◾️

პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯია-ს ლაბორატორიის ინვენტარი განახლებულია ახალი, აალების განმსაზღვრელი აპარატით…