სხვა ლოკაციები

აეროპორტი/აეროდრომი საავიაციო საწვავის ტიპი, რომელსაც აეროპორტს აწვდის გალფ ავიაცია საქართველო
თამარ მეფის სახელობის მესტიის აეროპორტი TS-1
ნატახტარის აეროდრომი TS-1
ბარისახოს აეროდრომი TS-1
ყვარელის აეროდრომი TS-1
თელავის აეროდრომი TS-1