ნავთობმზიდები

 

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი:

  • 5 ულტრა თანამედროვე ავიასაწვავგამმართველი, აწყობილი სპეციალურად გალფ ავიაცია საქართველოსათვის.
    საწვავგამმართველების ტევადობაა 35 000, 35 000, 30 000, 25 000 და 20 000 ლიტრი, საწვავის წარმადობა 800-1 100 ლიტრი წუთში (საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია IATA-ს სტანდარტის მიხედვით).
  • 2 ულტრა თანამედროვე ჰიდრანტის დისპენსერი, აღჭურვილი სპეციალური ლიფტებით და 3 შლანგით საწვავით გამართვისათვის, რომელიც უსაფრთხოთდ აწვდის თვითმფრინავს 2500-3000 ლიტრ საწვავს წუთში.
  • FASET-ის წარმოების ინდივიდუალური ფილტრაციის სისტემა ავიასაწვავგამმართველების და დისპენსერებისათვის.

 

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი:

  • 3 ულტრა თანამედროვე ავიასაწვავგამმართველი, აწყობილი სპეციალურად გალფ ავიაცია საქართველოსათვის.
    საწვავგამმართველების ტევადობაა 35 000, 13 500 და 10 000 ლიტრი, საწვავის წარმადობა 800-1 000 ლიტრი წუთში (საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია IATA-ს სტანდარტის მიხედვით).
  • FASET-ის წარმოების ინდივიდუალური ფილტრაციის სისტემა ავიასაწვავგამმართველების და დისპენსერებისათვის.